top of page

Ein Heglwysi

Mae Bro Padrig yn ymestyn ar draws gogledd Ynys Môn, o Llanbadrig i Llanfaethlu, ac mae'n cynnwys Cemaes, y gymuned fwyaf gogleddol yng Nghymru. Mae'n ardal o olygfeydd arfordirol syfrdanol, lonydd gwledig tawel, a bywyd pentref - yn ogystal â gorsaf ynni niwclear (sydd wedi digomisiynu) a fferm wynt fawr!

 

Pentrefi Cemaes a Llanfechell yw 'hybiau' ein gweinidogaeth. Rydym hefyd yn cynnal gwasanaethau mewn tri 'betysai' bach a hardd ('tai gweddi'), eglwysi Llanbadrig, Llanrhwydrys a Llanfflewin

Llanrhwydrys.JPG
bottom of page